Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı ( aile terapisi) aile içerisindeki bireylerin güçlerini ve sağlamlığını artırmayı amaçlar . Yaygın olarak kullanılan aile terapisi hedeflerinden bazıları şunlardır:  Farklı seviyelerde aile işleyişinin geliştirilmesi, aile üyeleri arasında karşılıklı anlayışın ve duygusal desteğin arttırılması, çeşitli yaşam ikilemlerinde ve durumlarla baş etme becerilerinin geliştirilmesi ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesi. Kaynak 

Bu terapi biçimi bireyleri tek başına ele almaktan çok ilişkileri ve sitemin bütününü ele alır. Amaç ailedeki suçluyu aramak değil , sorunu doğuran davranışlar ve ilişkiler üzerinde durulur. Aile sistemlerinde değişiklikler yaparak sorunu ele alır.

AİLE TERAPİSİ HANGİ DURUMLARDA UYGUNDUR ?

 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Çocuk, anne-baba ilişkisindeki problemler
 • Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri
 • Alkol- madde kullanımı
 • Depresyon
 • Boşanma veya ayrılma
 • Aile üyeleri arasındaki uyum sorunları
 • Cinsel sorunlar
 • Aile üyelerinden birindeki önemli bir sağlık sorunu
 • Aile içinde şiddetin varlığı
 • Travmatik olaylar

Aile danışmanlığı sırasında terapist gerek duyarsa başka uzmanlara yönlendirme yaparak sürece destek olunmasını isteyebilir. Terapist sorunları ele alırken taraf tutmaz , yönlendirici ve yargılayıcı olmaz. Toplumun her kesimi ile din, dil, ırk , sınıf vs ayırt etmeden çalışır . Kişilerin kendi kararlarını almaları için destekler ve aldıkları kararların sonuçlarını kavramalarına yardımcı olur. Kaynak 

NEDEN AİLE TERAPİSİ ?

 • Aile odaklı çalışma, genel olarak toplum için ciddi bir yük haline gelebilecek çeşitli sorunları önlemenin önemli bir yoludur.
 • Aile terapisi, çocukluk ve ergenlikte çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kabul edilir.
 • Aile terapisi, aile üyelerinin, zihinsel ve fiziksel hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli stresli durumlarda birbirlerine destek sağlamak için kendi kaynaklarını kullanmalarına yardımcı olabilir.
 • En geniş anlamıyla sistemik bir bakış açısı, sağlıklı bir toplumun temel taşları olan dayanışma, hoşgörü, güven ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız