Zeka ve Kişilik Testi

Psikolojik testler dendiğinde akla kişilik ve zeka testi geliyor.

Genel olarak psikolojik testlerin işlevi, aynı kişinin farklı durumlar karşısındaki tepkilerini ya da diğer kişilerle arasındaki farkları ölçmektir. Psikolojik testlerin ilk olarak kullanım alanı okullar ve çocuklar olmuştur. Uygulama alanında ilk yararlı olan testler zekâ geriliği alanında geliştirilmiştir. Bunu duygusal yönden bozukluğu olanlar, çocuk suçlular ve başka türden davranış bozukluğu alanları takip etmiştir. Psikolojik testlerin ikinci kullanım alanını işletmecilik oluşturmaktadır. Bunu ise kişisel olarak danışanlarda, duygusal iyilik ve etkinlik açısından yardım alma, kendini anlama ve kişisel gelişimi arttırmayı hedefleyenler takip etmektedir.

Genel olarak zeka ve kişilik testlerine bakacak olursak :

WISC R  ( yeni versiyonu WISC IV  dür )

WISC-R çocuklar için zeka testi, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir. Her biri genel zeka testi bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da   çocuğa sunulmaktadır. WISC-R Zeka Testi genel zeka testi bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de  yardımcı olmaktadır. Kaynak

CAS TESTİ

CAS Bataryası 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Tamer ERGİN öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engelli bireylerin değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarının saptanması, ciddi duygusal bozuklukların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların belirlenmesi , planlama problemi olanların belirlenmesi, başarının önceden kestirilmesi konularında da CAS bataryası kullanılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız : Eğitim Koçluğu

FROSTİG

Bu test, Dr. M. Frostig tarafından geliştirilmiş görsel algıyı saptamaya yarayan bir testtir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir. Test 4,0 -7.11 aya kadar olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983).Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993).

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Peabody resim kelime testi Dunn tarafından hazırlanmıştır. Katz ve arkadaşları 1972 Türkçeye uyarlamışlardır.  Bu test 2,5 ve 18 yaş arasında ki çocuk ve bireyler için uygulanabilir bir testtir. Peabody resim kelime testi ile birlikte kişilerin dil gelişimini öğrenebiliriz. Test içerisinde resimlerle kelime gelişimini öğrenmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. Test için herhangi bir süre sınırlaması mevcut değildir.

DENVER II GELİŞİM TESTİ

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

2-7 yaş arasındaki çocuklarda motor beceri,el-göz koordinasyonu,görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda  çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir.Çizilen şekiller Gesell normlarına tablosuna göre puanlanarak değerlendirme yapılır.Toplam puanı çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir.Buna göre yapılan gözlem,gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

BİR İNSAN-AĞAÇ-AİLE ÇİZ TESTİ

Kişinin, verilen yönergeye karşı yapmış olduğu ev, ağaç ve insan çizimleri ve bu çizimler hakkındaki yorumlarına dayanarak bireyin içsel dünyası hakkında bilgi veren projektif bir testtir. 3 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına uygulanabilir.

C.A.T. TESTİ

Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Bu test ile çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılmasında kolaylık sağlar. Test, hayvanlarla ilgili olan 10 değişik resimden oluşmaktadır. Süre sının yoktur.

Testler ile ilgili ayrıntılı bilgi için arayınız .